ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-1

Στο πλαίσιο του Εμβληματικού Προγράμματος “Υγεία, Ασφάλεια και Ποιότητα Ζωής”, το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. υλοποιεί δράσεις που απευθύνονται σε ειδικούς επιστήμονες, φορείς, οργανισμούς και στο ευρύ κοινό, με προσκεκλημένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου να εκλαϊκεύσει τα επιστημονικά επιτεύγματα και να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κινδύνων της ατομικής και δημόσιας υγείας και ασφάλειας, προωθώντας την ευεξία και την καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Η υγεία και η ασφάλεια, βασικές αξίες του ανθρώπινου πολιτισμού, στόχοι της UNESCO στην Agenda 2030, αντιμετωπίζονται ολιστικά από το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στο πλαίσιο του Εμβληματικού Προγράμματος “Υγεία, Ασφάλεια και Ποιότητα Ζωής”. Ένας μεγάλος αριθμός και ποικιλία δράσεων και δραστηριοτήτων υποστηρίζουν το ζήτημα της προαγωγής υγείας, της ασφάλειας και της ευεξίας, στοχεύοντας στο άνοιγμα των επιστημονικών, τεχνολογικών και επιχειρηματικών οριζόντων στη μετά την πανδημία εποχή. 

Ειδικά στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης που δημιούργησε ο νέος κορονοϊός, η πολύπλευρη προσέγγιση ζητημάτων προαγωγής υγείας και υγιεινής από το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. αποκτά ιδιαίτερη και βαρύνουσα σημασία στους σχεδιασμούς του Εμβληματικού Προγράμματος “Υγεία, Ασφάλεια και Ποιότητα Ζωής”.