ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-5

Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., με το Εμβληματικό Πρόγραμμα “Τεχνολογία και Κοινωνία” σκοπεύει να εκλαϊκεύσει τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα και να τα θέσει στην υπηρεσία του ανθρώπου, υπό το πλαίσιο του STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics.