ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ-3

Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Μάθησης ΚΟΙΝΣΕΠ, μέσα από πολλά και ποικίλων θεμάτων Συνέδρια, στοχεύει στη διάδοση των επιστημονικών, τεχνολογικών και πολιτιστικών ευρημάτων και στην παροχή ευκαιριών σε άτομα, επιχειρήσεις, φορείς να διαπραγματευτούν θέματα με εμπειρογνώμονες από τον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της χάραξης πολιτικής, των τεχνών , επιχειρήσεις, κ.λπ., προκειμένου να καλύψουν συγκεκριμένες απαιτήσεις των συμμετεχόντων.

Με σκοπό τη σύνδεση των επιστημονικών, ερευνητικών και επιχειρηματικών κοινοτήτων, το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Μάθησης ΚΟΙΝΣΕΠ διοργανώνει χρήσιμα και επιτυχημένα συνέδρια εμπειρογνωμόνων, που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες, διαπραγματευόμενα ζητήματα αιχμής από τους χώρους της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Επιχειρηματικότητας, του Πολιτισμού κ.λπ., για προσωπικό και επαγγελματικό όφελος.

Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Μάθησης ΚΟΙΝΣΕΠ καλεί ανθρώπους από την Ελλάδα, την περιοχή της Μεσογείου κι από όλο τον κόσμο, να συνδέσουν και να διευρύνουν το Δίκτυο Διανοουμένων του στην αυτομόρφωση, προσφέροντάς τους ένα βήμα να εκφράσουν απόψεις, να παρουσιάσουν τα ερευνητικά επιτεύγματα και να υποβάλουν εστιασμένες προτάσεις σε επιστημονικά, τεχνολογικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, οικονομικά, κοινωνικά θέματα. Εκπρόσωποι από τους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, στους κλάδους της Επιστήμης, της Υγείας, της Τεχνολογίας, της Ιστορίας, της Μηχανικής, των Τεχνών, της Επιχειρηματικότητας, της Διακυβέρνησης κ.λπ., φορείς πολιτικής και οργανισμοί, είναι οι αξιότιμοι φιλοξενούμενοι στις εικονικές και προσωπικές συνεδρίες των Συνεδρίων που οργανώνει το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μάθησης ΚΟΙΝΣΕΠ, για πολλές ημέρες, ως ταξιδιώτες και ερευνητές, βιώνοντας τους τόπους και τα προϊόντα τους του παρόντος και του παρελθόντος.