ΣΚΟΠΟΣ

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μάθησης έχει σκοπό να προωθήσει την επιστημονική, πολιτισμική, τεχνολογική, βιώσιμη/αειφόρο μάθηση, διεξάγοντας έρευνα, αναπτύσσοντας εκπαιδευτικές δράσεις για την Επιστήμη, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής, επιδιώκοντας τη διασύνδεση με την Ελληνική και Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα, φέροντας σε επαφή ομάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού σε μια διαγενεακή και πολυπολιτισμική επικοινωνία, στη βάση της κοινωνικής προσφοράς, της συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας και της αλληλεγγύης. Πρωταρχικός σκοπός μας είναι η συμβολή στις διαδικασίες διά βίου μάθησης με δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο, εστιάζοντας στην Κρητικό και Μεσογειακό πολιτισμό μας, εμπνεόμενοι από το παρελθόν να εργαστούμε για το μέλλον.