ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-3

Στο πλαίσιο του Εμβληματικού Προγράμματος “Πλουτοπαραγωγικοί Πόροι της Μεσογείου” που υλοποιεί το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μάθησης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., προσκαλούνται παραγωγοί, φορείς, έμποροι και καταναλωτές να αναπτύξουν συζητήσεις προκειμένου να αναδειχθούν οι ανάγκες τους και οι τρόποι εξυπηρέτησης των αναγκών αυτών. 

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μέσω ερευνητικών και εκπαιδευτικών έργων διαφόρων θεμάτων με τη συμβολή επιστημόνων, μηχανικών, φορέων, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και άλλων οργανισμών.

Πιο ειδικά, προσεγγίζονται τα παρακάτω θέματα

α. Γεωργία στη Μεσόγειο-από την Παραγωγή ως την Κατανάλωση

β. Κτηνοτροφία στη Μεσόγειο-από την Παραγωγή ως την Κατανάλωση

γ. Αλιεία στη Μεσόγειο-από την Παραγωγή ως την Κατανάλωση

δ. Μελισσοκομία στη Μεσόγειο-από την Παραγωγή ως την Κατανάλωση

ε. Τουριστική Βιομηχανία στη Μεσόγειο-Προοπτικές και Προσδοκίες

στ. Βιομηχανίες στη Μεσόγειο & 4η Βιομηχανική Επανάσταση

ζ. Ενέργεια-τάσεις και προοπτικές