ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Με τις Οριζόντιες Δράσεις του ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., οι προσφερόμενες δυνατότητες δημιουργίας και καινοτομίας είναι πολλές και σε πολλαπλά επίπεδα ώστε να επιτευχθούν υψηλοί σκοποί και στόχοι. Οι εκδηλώσεις ξεχωρίζουν για την καινοτομία στα θέματα, στο περιεχόμενο, στη μεθοδολογία, για το κύρος τους, την ιδιαίτερη αισθητική και την επιδίωξη της ποιότητας.

To ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. οργανώνει πολλές και ποικίλες Οριζόντιες Δράσεις, οι οποίες μπορεί να είναι συνέδρια, εργαστήρια, μονοπάτια δια βίου μάθησης, δραστηριότητες ομότιμης μάθησης, ατομικές και ομαδικές διαδρομές διερεύνησης και ανακάλυψης, γεύματα εργασίας, κύκλοι σκέψης, τηλεδιασκέψεις, τηλε-συζητήσεις, φόρουμ, εκθέσεις, επιδείξεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, επισκέψεις, εκδρομές κ.λπ., όπου οι ομότιμοι μοιράζονται πληροφορίες, γνώσεις και εμπειρίες, και διαπραγματεύονται θέματα αιχμής με ειδικούς.

Οι συμμετέχοντες στις διοργανώσεις του ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

 • αποκτούν μία ιδιαίτερη εμπειρία με μεγάλη διαδραστικότητα και πολύ ενεργό συμμετοχή
 • έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αυτό που τους αναπτύσσει προσωπικά και επαγγελματικά, τους ευχαριστεί και τους χαλαρώνει, μέσα από μια πλειάδα διοργανώσεων με πλούσια θεματολογία σε πολύ προσιτές τιμές
 • λαμβάνουν έγκυρες πληροφορίες, γνώσεις και συμβουλές από καταξιωμένους επιστήμονες, ερευνητές, εμπειρογνώμονες, επιχειρηματίες και οργανισμούς, συμμετέχοντας σε κοινότητες βιωματικής μάθησης
 • αποκτούν επαφή και διασύνδεση με φορείς τυπικής, μη τυπικής και άτυπης Εκπαίδευσης
 •  δικτυώνονται με ομάδες επαγγελματιών για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, κι έτσι λαμβάνουν εξειδικευμένη πληροφόρηση και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους με ευχάριστους και αποτελεσματικούς τρόπους, συμμετέχοντας στα δίκτυα των ομοτίμων τους 
 • συμμετέχουν με δημοκρατικό τρόπο σε όλες τις επιμέρους βιωματικές δραστηριότητες
 • διευκολύνονται στις οικονομικές τους συναλλαγές μέσω τραπεζικών λογαριασμών
 • ενημερώνονται άμεσα και αναλυτικά για λεπτομέρειες και δυνατότητες που έχουν στη διάρκεια της διοργάνωσης
 • έχουν πληροφόρηση για τις επόμενες διοργανώσεις μας
 • εγγράφονται και ενημερώνονται για την πορεία της συμμετοχής τους με απλό και απόλυτα ψηφιοποιημένο τρόπο, ασφαλή σχετικά με την τήρηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην πράσινη ανάπτυξη, αφήνοντας όσο γίνεται ελαφρύτερο οικολογικό αποτύπωμα συμμετοχής σε δραστηριότητες στον πλανήτη μας
 • χαίρονται την πολυτέλεια μέσα από αειφορικές επιλογές οι οποίες αναδεικνύουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και προωθούν το αντικαταναλωτικό μοντέλο ανάπτυξης, συνδυάζοντας το τερπνόν μετά του ωφελίμου στην τέχνη του ευ ζην
 • απολαμβάνουν τη Μεσογειακή διατροφή, θεματικές κουζίνες, αγνά υλικά, εποχιακά τρόφιμα, τοπικά εδέσματα
 • βιώνουν την ομορφιά της φύσης και τα επιτεύγματα του τεχνικού πολιτισμού στα βιωματικά εργαστήρια και στη διάρκεια της διαμονή τους 
 • γνωρίζουν τον τοπικό πολιτισμό, αναγνωρίζουν ομοιότητες με τον πολιτισμό του τόπου τους, συμβάλλουν στη διατήρηση και ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων μέσω της διαγενεακής επικοινωνίας