ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

Εμβληματικό Πρόγραμμα-2

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μάθησης ΚΟΙΝΣΕΠ υλοποιεί το εμβληματικό Πρόγραμμα «Οντότητες Μεσογείου στο Χώρο και στο Χρόνο», ένα πρόγραμμα που βασίζεται στη μάθηση μέσω διερεύνησης εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών σχεδίων για να χαρτογραφήσει το άγνωστο στις μεσογειακές κοινωνίες και τις διασυνδέσεις τους, οι οποίες παίζουν κρίσιμο ρόλο στη ζωή και την ανάπτυξη της Ευρώπης και του κόσμου. Με τα ερευνητικά σχέδια, να διερευνήσουμε την πολυεπίπεδη σχέση των μεσογειακών κοινωνιών, οι οποίες μεταβάλλονται γρήγορα λόγω γεωπολιτικών, ψηφιακών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών συνθηκών και αντλώντας διδάγματα από το παρελθόν, να χαρτογραφήσουμε επιτυχημένες διαδρομές στη ζωή μας για το μέλλον, στη μετα-πανδημία εποχή.

Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα στη νότια Ευρώπη, μια Μεσογειακή και Βαλκανική χώρα, που έχει στενούς παραδοσιακούς δεσμούς με τη Μαύρη Θάλασσα, έχοντας ταυτόχρονα ισχυρούς δεσμούς με τη Μέση Ανατολή και τον αραβικό κόσμο, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή προοπτική. Το 2014, η Ελλάδα και η Ιταλία, που είχαν την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσαν το 2014 ως «Έτος της Μεσογείου» προκειμένου να συνεργαστούν στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής για την προώθηση δραστηριοτήτων στη νότια γειτονιά της Ευρώπης. Η θάλασσα είναι βασικό στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας και της ευρωπαϊκής ιστορίας. Οι πρωτοβουλίες του ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Εμβληματικού προγράμματος “Οντότητες Μεσογείου στο Χώρο και στο Χρόνο” μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες σύνδεσης, ανάπτυξης και συνεργασίας στην Ευρώπη, τομείς κοινής έρευνας και επιχειρηματικότητας στην Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό στις χώρες της Μεσογείου, μέσα για τον κόσμο να ξεπεράσει την οικονομική και υγειονομική κρίση και να οδηγήσει στην επόμενη ημέρα της πανδημίας covid19.

Το πρόγραμμα του ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ “Οντότητες Μεσογείου στο Χώρο και στο Χρόνο” στοχεύει να ανοίξει τα σύνορα της Κρήτης, της Ελλάδας, των μεσογειακών χωρών στην μεσογειακή εκπαιδευτική και επιχειρηματική κοινωνία, στον κόσμο, τοπικά και παγκοσμίως, μέσω συνεργασιών, έχοντας κατά νου τα λόγια του Σωκράτη “Δεν είμαι Αθηναίος ή Έλληνας πολίτης, αλλά πολίτης του κόσμου”. Να επεκτείνει τα όρια του νου και τους ορίζοντες της σκέψης σε πιο δύσβατα μονοπάτια διερεύνησης και ανακάλυψης, προωθώντας τις αξίες της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας στόχους πράσινης και μπλε ανάπτυξης.

Όσον αφορά το μεθοδολογικό πλαίσιο του Προγράμματος “Οντότητες Μεσογείου στο Χώρο και στο Χρόνο”, είναι ανοιχτό σε περιεχόμενο, τεχνικές και εργαλεία, σε ειδικότητες συμμετεχόντων, οι οποίοι μπορούν να είναι εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι, ειδικοί και επαγγελματίες. Συνοικοδομείται και συνδέεται με άλλα εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά, επιχειρηματικά προγράμματα. Οι εκδηλώσεις του ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, συζητήσεις, εργαστήρια, και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες από ειδικούς και ομοτίμους από τα τρία επίπεδα εκπαίδευσης και τον τομέα της έρευνας, για διάφορους κλάδους επιχειρηματιών, επιστημόνων και τεχνοκρατών. Οι συμμετέχοντες θα εντρυφήσουν με πειραματικό τρόπο σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα επιστημονικής και διδακτικής καθοδήγησης.

Ας απογειώσουμε ξανά το Δαίδαλο και τον Ίκαρο από την Κρήτη με μοντέρνα δυνατά φτερά!!!