ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ

Λογότυπος: Το Σείστρο των Αρχανών

Ψηφιακή ξενάγηση στα Σείστρα Μινωικών χρόνων που εκτίθενται στο Μουσείο Ηρακλείου , με σκοπό να αναδειχθούν πτυχές της μουσικής ταυτότητας της Μινωικής Κρήτης  https://www.youtube.com/watch?v=5nN76zC7L6s 

Στο πλαίσιο του εορτασμού 2020 των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου παρουσιάζει διαδικτυακά μία ενότητα μαγνητοσκοπημένων διαδοχικών δράσεων με θέμα “Προσεγγίσεις στις μουσικές εκφράσεις του παρελθόντος”. Μέσω των δράσεων το Μουσείο επιχειρεί να μυήσει το κοινό του σε ζητήματα της μουσικής θεωρίας και πράξης μουσικών πολιτισμών που προηγούνται του ευρωπαϊκού συγκερασμένου τονικού συστήματος.  

Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Σ.ΕΠ.), στα μονοπάτια της διερεύνησης και ανακάλυψης, με το Μίτο τσ’ Αριάδνης, επιχειρεί να χαρτογραφήσει το άγνωστο σε κοινωνίες της Μεσογείου που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη ζωή και την εξέλιξη της Ευρώπης, του κόσμου όλου, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Η πολυεπίπεδη σχέση των Μεσογειακών κοινωνιών, η οποία μεταβάλλεται γρήγορα λόγω των γεωπολιτικών, ψηφιακών και μεταβιομηχανικών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών δεδομένων που δημιουργούνται με τα μονοπάτια που ανοίγουν οι δρόμοι του νερού, της στεριάς και του αέρα, απασχόλησαν τους Φιλοσόφους από τους προσωκρατικούς χρόνους και εντεύθεν.

Στην ανακοίνωση της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, 2014 “Ευρώπη-η Κοινή μας Αναζήτηση” (www.gr2014.eu), δίνεται το μήνυμα και η σημασία της Ελληνικής Προεδρίας, από την οποία σταχυολογούνται τα ακόλουθα. Η Ελλάδα είναι χώρα Ευρωπαϊκή, του νότου της Ευρώπης, Μεσογειακή, Βαλκανική, με στενούς παραδοσιακούς δεσμούς με τη Μαύρη Θάλασσα, με έντονους δεσμούς με τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο, γεγονός που συνιστά προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το 2014, Η Ελλάδα και η Ιταλία είχαν την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανακήρυξαν το 2014 «Μεσογειακό Έτος» ώστε να εργαστούν από κοινού, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής για την προώθηση δράσεων στη νότια γειτονιά της Ευρώπης, καθώς η θάλασσα αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της Ελληνικής ταυτότητας και της Ευρωπαϊκής ιστορίας. Η θάλασσα μπορεί να αποτελέσει οριζόντια προτεραιότητα των Μεσογειακών πληθυσμών και παράγοντα ανάπτυξης και συνεργειών της Ευρώπης, κοινή αναζήτηση, όχημα Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Πολιτισμού.

Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙ.Σ.ΕΠ. απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν και να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρία σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης, προσωπικής και επαγγελματικής, σε μια προσπάθεια να υπερβούμε την κρίση αξιών, δομών, σημασιών και υγείας που βιώνουμε για καλύτερη ποιότητα στις ζωές μας και πρόοδο των κοινωνιών μας. Το Ινστιτούτο έχει σκοπό να ανοίξει την Κρήτη στη Μεσόγειο, στον κόσμο, έχοντας υπόψη τα λόγια του Σωκράτη “Δεν είμαι Αθηναίος, ούτε Έλληνας πολίτης, αλλά πολίτης του κόσμου”, να διευρύνει τα σύνορα του νου, τους ορίζοντες της σκέψης και της κρίσης σε πιο απάτητα μονοπάτια διερεύνησης και ανακάλυψης, προωθώντας τις αξίες της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. “Το ταξίδι είναι ο σκοπός κι εμείς στοχεύουμε σ΄αυτόν” (Breiting S. et al, 2005). Στοχεύει στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη ατόμων και ομάδων με το άνοιγμα και την αλληλεπίδραση των ίδιων προσωπικά και των κοινοτήτων που ανήκουν με άλλες κοινότητες μάθησης με τη διαθεματική προσέγγιση θεμάτων αειφόρου ηγεσίας τα οποία σχετίζονται με την ποιότητα της καθημερινής ζωής.

Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙ.Σ.ΕΠ. υλοποιεί Προγράμματα και αναπτύσσει Δράσεις, ανοικτά σε περιεχόμενο, μεθοδολογία και συμμετέχοντες, οι οποίοι είναι συγχρόνως εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι που συνοικοδομούν τη γνώση και την εμπειρία, ατομικά και σε ομάδες, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, με ποικιλία τεχνικών και μεθόδων. Στην Έκθεση «Ναυτίλος: ταξιδεύοντας την Ελλάδα» στις Βρυξέλες, κατά την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014, με οδηγό το Ναυτίλο τον Αργοναύτη της Μεσογείου, διερευνάται το Ευρωπαϊκό αφήγημα μέσα από τη Γένεση, τις Οικολογίες, τους Θαλάσσιους δρόμους, τις Οδύσσειες, την Ηγεμονία, την Οικουμένη και την Πίστη. Αυτές τις έννοιες θα προσεγγίσουν Διανοούμενοι και Εμπειρογνώμονες, από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μέσω ποικίλων εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων, ως εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές ταυτόχρονα, αρχίζοντας τα μονοπάτια της δια βίου μάθησης από την Κρήτη, ακολουθώντας τις Οδύσσειες των Αποικισμών, μελετώντας τις επιλογές της Αθηναϊκής Ηγεμονίας, αναζητώντας τους ορίζοντες της Ελληνιστικής Οικουμένης, καταλήγοντας και μένοντας στην πολυπολιτισμική και πολυεθνική Ευρώπη, τη συνδεδεμένη και συνεργαζόμενη, πλέον, με όλες τις Ηπείρους. 

Ας απογειώσουμε ξανά το Δαίδαλο και τον Ίκαρο από την Κρήτη με σύγχρονα και δυνατά φτερά!!