ΗΓΕΣΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-4

Το Εμβληματικό Πρόγραμμα Ηγεσία & Επιχειρηματικότητα υλοποιείται από το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με σκοπό να φέρει κοντά τους επιστήμονες και τους επιχειρηματίες που θα διαπραγματευτούν με θέματα ηγεσίας και καθοδήγησης, τεχνολογίας και πολιτικής. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε ομάδες εργασίας και στοχεύει στις προκλήσεις και την ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.