ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΜΟΤΙΜΩΝ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ-5

To ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ S.C.C. δημιούργησε την Οριζόντια Δράση-5 “Εργαστήρια Ομοτίμων” για την προώθηση των στόχων του, για την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και σοφίας στις μαθησιακές κοινότητες. Τα εργαστήρια, οι συναντήσεις εργασίας και οι δραστηριότητες εκμάθησης από ομοτίμους (PLA) επικεντρώνονται σε σημαντικά καυτά θέματα και σε εξειδικευμένες απαιτήσεις των συμμετεχόντων, υπό την επιστημονική καθοδήγηση ειδικών.

Τα “Εργαστήρια Ομοτίμων” είναι μια σημαντική τεχνική η οποία χρησιμοποιείται από το MEDITERRANEAN INSTITUTE FOR EDUCATION S.C.C. για την εμβάθυνση της γνώσης, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και αξιών και την ενημέρωση σε συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν τους συμμετέχοντες. Οι Ομότιμοι ασκούνται σε νέες τεχνολογίες, εμπλουτίζουν τη μαθησιακή τους διαδικασία, αναβαθμίζουν δεξιότητες και ικανότητες, βελτιώνουν το χαρτοφυλάκιό τους, με άνετους και μοντέρνους τρόπους.

Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., με τα “Εργαστήρια Ομοτίμων” εισάγει καινοτομίες και δημιουργικότητα στο επιχειρηματικό οικοσύστημα διοργανώνοντας εργαστήρια εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης για υπαλλήλους και εργοδότες, στα οποία μοιράζονται πληροφορίες, γνώσεις και εμπειρίες με ομοτίμους τους και εκπροσώπους του επιχειρηματικού, επιστημονικού, τεχνολογικού, καλλιτεχνικού χώρου για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.