ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ-1

Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. έχει δημιουργήσει την Οριζόντια Δράση-1 «Δικτύωση με Διανοούμενους» στην Επιστήμη, την Τεχνολογία, τον Πολιτισμό και την Επιχειρηματικότητα για να εμπνεύσει και να δώσει ένα βήμα στους Διανοούμενους να εκφραστούν και να απευθύνουν τις γνώσεις τους στην κοινωνία. Οι διανοούμενοι, που προέρχονται από πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, οργανισμούς, φορείς και επιχειρήσεις, προσφέρουν εθελοντική υποστήριξη στο Ινστιτούτο με τρόπο ώστε να διαδώσουν την  επιστήμη στα διάφορα επιχειρηματικά οικοσυστήματα.

Με την πάροδο του χρόνου, όλο και περισσότερο ο ενεργός πληθυσμός κάθε χώρας απομακρύνεται από πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα, χάνει επαφή με τις κύριες πηγές τεκμηριωμένης γνώσης και τις τάσεις στην παγκόσμια ανάπτυξη. Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., με την οριζόντια δράση «Δικτύωση με Διανοούμενους» έρχεται να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Επιχειρηματικότητας, να φέρει κοντά τους Εμπειρογνώμονες, τους Διαμορφωτές Πολιτικής και τους Εκπαιδευτικούς, ώστε να μοιραστούν πληροφορίες, γνώσεις και σοφία προκειμένου να βελτιώσουν την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, να εμπνεύσουν και να εμπνευστούν νέες και πιο αποτελεσματικές πρωτοβουλίες με δημιουργικότητα και καινοτομία. Η Οριζόντια Δράση «Δικτύωση με Διανοούμενους» απευθύνεται σε στελέχη Επιστημών, Τεχνολογίας, Εκπαίδευσης, Τεχνών, Επιχειρηματικότητας που ενδιαφέρονται για συνεργασίες και ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, σε μια από κοινού προσπάθεια να ξεπεραστεί η κρίση αξιών, δομών και νοημάτων που βιώνουμε επιπλέον της κρίσης της υγείας και της οικονομίας, στην αυγή της τρίτης χιλιετίας.

Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. έχει καθιερώσει την Οριζόντια Δράση «Δικτύωση με Διανοούμενους» για τη μεθοδολογική υποστήριξη όλων των διεξαγόμενων Επιστημονικών και Πολιτιστικών Προγραμμάτων με εμπειρογνώμονες και συνεργαζόμενους οργανισμούς, προσφέροντας ποικιλία ευκαιριών στην εξερεύνηση και εκμετάλλευση της τοπικής και παγκόσμιας γνώσης και σοφίας των διανοουμένων, για την προσωπική, επαγγελματική, συλλογική ανάπτυξη, προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον των κοινοτήτων μας.