ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ & ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ-2

Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. έχει καθιερώσει την Οριζόντια Δράση-2 “Κινητικότητα: Βιωματικά Μονοπάτια Δια Βίου Μάθησης Διερεύνησης & Ανακάλυψης” για εξωτερικές, εσωτερικές, προσωπικές, εικονικές αυτοκατευθυνόμενες δράσεις έρευνας και μάθησης. Ακολουθώντας εικονικά και προσωπικά τις Δια βίου Εκπαιδευτικές Διαδρομές, ατομικά και σε ομάδες, οι ταξιδιώτες λαμβάνουν και μοιράζονται ιδέες, εμπειρίες, κριτικές, ιστορίες, εικόνες, την ομορφιά της Φύσης και τη σοφία των ανθρώπινων επιτευγμάτων, τους τοπικούς πολιτισμούς, τα επιτεύγματα του παγκόσμιου πολιτισμού. Οι συμμετέχοντες στα “Βιωματικά Μονοπάτια Δια Βίου Μάθησης Διερεύνησης & Ανακάλυψης” προωθούν τη γνώση, τις δεξιότητες, τη δικτύωση των επιχειρήσεων και το δικό τους χαρτοφυλάκιο ακολουθώντας τεκμηριωμένα μονοπάτια προς την απόκτηση των ειδικών γνώσεων που αναζητούν.

Η Οριζόντια Δράση “Κινητικότητα: Βιωματικά Μονοπάτια Δια Βίου Μάθησης Διερεύνησης & Ανακάλυψης” υποστηρίζει όλα τα επιστημονικά, πολιτιστικά και επιχειρηματικά προγράμματα του ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και των συνεργαζόμενων Οργανισμών, προσφέροντας ποικιλία ευκαιριών στην εξερεύνηση και εκμετάλλευση της τοπικής και παγκόσμιας γνώσης και σοφίας για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, προς ένα πιο κερδοφόρο και βιώσιμο μέλλον ατόμων, συλλογικοτήτων, εταιρειών, φορέων κ.λπ.

Στην Οριζόντια Δράση “Κινητικότητα: Βιωματικά Μονοπάτια Δια Βίου Μάθησης Διερεύνησης & Ανακάλυψης”, το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. καλεί ανθρώπους από την Ελλάδα και τον κόσμο να συνδέσουν και να διευρύνουν το Δίκτυο των Διανοουμένων στην Επιστήμη και το Πολιτισμό για την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση στο πεδίο. Εκπρόσωποι από τους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, στους κλάδους της Ιστορίας, της Μηχανικής, της Επιστήμης, της Υγείας, της Τεχνολογίας, των Τεχνών, της Επιχειρηματικότητας, της Διακυβέρνησης, των φορέων πολιτικής και των οργανισμών, αποτελούν αξιότιμους φιλοξενούμενους στο σχεδιασμό πολύωρων διαδρομών δια βίου μάθησης, ως οδοιπόροι και ερευνητές, βιώνοντας τους οικισμούς του παρόντος και του παρελθόντος.

Οι εικονικές και προσωπικές εμπειρίες στα “Βιωματικά Μονοπάτια Δια βίου Μάθησης Διερεύνησης & Ανακάλυψης”, που διοργανώνονται από το MEDITERRANEAN INSTITUTE FOR EDUCATION S.C.C. σε πολλά θέματα επιστημονικού, πολιτιστικού, τεχνολογικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, πραγματοποιούνται σε διάφορα μέρη και περιόδους, για να συμβάλλουν στην αναζήτηση καλύτερης ποιότητας ζωής και προόδου των κοινοτήτων.