Ασφάλεια και Ποιότητα Χώρων Εστίασης: Υγειονομικές Αρχές στην εποχή του νέου κορονοϊού (SARS-CoV-2)

“ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ SARS-CoV-2”

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

10-12 Μαΐου 2021 στις 18.30-21.00

Η Ιδέα-το Πλαίσιο

Σε μια χρονική συγκυρία που η διατήρηση της Δημόσιας Υγείας είναι στην επικαιρότητα, που οι εργαζόμενοι έχουν μερίδιο στο βάρος της φροντίδας για την πρόληψη της διάδοσης του κορονοϊού, η Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε και το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μάθησης ΚΟΙΝΣΕΠ, συνεπείς με τους στόχους τους στην παροχή γνώσεων για το κοινωνικό όφελος, συνδράμουν στην εκπαίδευση και επιμόρφωση όσων εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στο χώρο της εστίασης. Εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία υποδέχονται και εξυπηρετούν πολυάριθμους πελάτες. Στην περίοδο της πανδημίας covid19, είναι επιθυμία και ανάγκη η παροχή υπηρεσιών να παρέχεται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, και για τον πελάτη αλλά και για το προσωπικό. Ο πελάτης πρέπει να αισθάνεται εμπιστοσύνη ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παραμένει ασφαλής, γι αυτό οι σωστά εκπαιδευμένοι και ενημερωμένοι εργαζόμενοι, υπεύθυνοι και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων εστίασης αποτελούν την εγγύηση της παροχής των υγειονομικά σωστών υπηρεσιών.

Σκοπός

Το Πρόγραμμα Εργασίας ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ SARS-CoV-2 προσφέρει στους φορείς διοργάνωσης και στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις εστίασης γνώσεις και δεξιότητες για την παροχή υπηρεσιών με υγειονομική ασφάλεια, με προσήλωση στην εξασφάλιση της ατομικής τους προστασίας και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Εξειδικεύει οδηγίες και διεθνώς συνιστώμενες πρακτικές και ενέργειες για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορονοϊού SARS-CoV-2 σε ποικίλα εργασιακά περιβάλλοντα μαζικής εστίασης και υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την παρακολούθηση του Προγράμματος ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ SARS-CoV-2, ο επιμορφούμενος θα έχει γνώσεις των βασικών αρχών της υγιεινής τροφίμων, των κανόνων υγιεινής διαχείρισης τροφίμων και ποτών, των τρόπων μετάδοσης του κορονοϊού, των μέσων και ενεργειών για την αποφυγή μετάδοσης, των μέτρων ασφάλειας τροφίμων, των πρακτικών προσωπικής υγιεινής και ασφάλειας.

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ SARS-CoV-2 αποκτούν το υπόβαθρο για την επόμενη φάση του Προγράμματος, καθώς θα αξιοποιηθούν οι ανάγκες τους για ενημέρωση, απόκτηση γνώσεων και καλλιέργεια δεξιοτήτων σχετικά με την εφαρμογή υγειονομικών πρωτοκόλλων στους χώρους εργασίας τους. Θα έχουν τη δυνατότητα επικαιροποίησης των γνώσεων τους και προσαρμογής τους σε νέα εργασιακά περιβάλλοντα καθώς επίσης και την ενημέρωση για δράσεις των φορέων διοργάνωσης του Προγράμματος που αφορούν την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Το Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ SARS-CoV-2 παρέχει τη δυνατότητα Ιδιαίτερης Ομαδικής Εκπαίδευσης των Εργαζομένων μιας Επιχείρησης, κατόπιν συνεννοήσεως με το Διευθυντή ή και τον Ιδιοκτήτη της Επιχείρησης Εστίασης. Στην περίπτωση αυτή, πέραν των ατομικών Βεβαιώσεων Παρακολούθησης, παρέχεται και Βεβαίωση στην Επιχείρηση για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης που παρείχε στους εργαζόμενους της.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ SARS-CoV-2 απευθύνεται σε Φορείς, Εργαζόμενους, Ιδιοκτήτες και Υπευθύνους Επιχειρήσεων Εστίασης (εστιατόρια – ξενοδοχεία – μπαρ – ζαχαροπλαστεία – καφετέριες κλπ) καθώς επίσης και σε Άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν στο άμεσο μέλλον σε επιχειρήσεις εστίασης.

Στην ανοικτή Πρόσκληση Εγγραφών στο Πρόγραμμα 10-12 Μαΐου 2021, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή
-Εργαζόμενοι σε φορείς εστίασης
-Άτομα που επιθυμούν να εργαστούν σε φορείς εστίασης
-Διευθυντές ή και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων Εστίασης οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδεύσουν ομαδικά το προσωπικό τους σε ιδιαίτερο Πρόγραμμα προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά της Επιχείρησης τους

Περιεχόμενο

Το Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ SARS-CoV-2 αποτελεί για την επιχείρηση εγγύηση ότι οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι για την σοβαρότητα και ευθύνη της δουλειάς τους, και για τον πελάτη ένδειξη ότι οι υπηρεσίες είναι υψηλού επιπέδου και ότι η επιχείρηση παίρνει όλα τα δυνατά μέτρα διασφάλισης της υγείας του έναντι του νέου κορονοϊού και γενικότερα.

Αναπτύσσεται στις εξής ενότητες:

-Η βιολογία του κορονοϊού SARS-CoV-2, συμπεριφορά του στο ανθρώπινο σώμα, τρόποι μετάδοσης 

-Προσωπική υγιεινή

-Καθαρισμός και απολύμανση σε χώρους εστίασης

-Συμπεριφορά στους πελάτες

-Σχετική νομοθεσία

Μεθοδολογία

Το Πρόγραμμα έχει σύντομη διάρκεια και προσφέρεται δωρεάν, ώστε η παρακολούθηση του να είναι εφικτή από όλους τους ενδιαφερόμενους. Η προσφερόμενη τηλεκπαίδευση είναι συνδυασμός σύγχρονης διδασκαλίας στο διαδίκτυο διάρκειας πέντε (5) ωρών με ειδικό εκπαιδευτή και ασύγχρονης αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, διάρκειας 5 ωρών, με πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό νομοθεσίας, εντύπων υπουργείων, οδηγίες κ.α., τα οποία χορηγούνται στους εκπαιδευόμενους. Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω πλατφόρμας και η ασύγχρονη μέσω ειδικά διαμορφωμένων ιστοτόπων και μελέτης βιβλιογραφίας. 
Για την παρακολούθηση του προγράμματος δεν απαιτείται εξειδικευμένος τεχνικός εξοπλισμός. Λεπτομέρειες θα δοθούν στους συμμετέχοντες.

Η Βεβαίωση Παρακολούθησης αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στους συμμετέχοντες. Στις περιπτώσεις ομαδικής εκπαίδευσης των εργαζομένων μιας Επιχείρησης, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος Εκπαίδευσης των Εργαζομένων της Επιχείρησης. Η Βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί και σε έντυπη μορφή με επιβάρυνση του αποδέκτη με τα ταχυδρομικά έξοδα.

Χρονοδιάγραμμα
Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, 18.30-21.00: Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
Τρίτη 11 Μαΐου 2021, 18.30-21.00: Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
Τετάρτη 12 Μαΐου 2021, 18.30-19.30 Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Αναστοχασμού και Αξιολόγησης
Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 Αποστολή Βεβαιώσεων Παρακολούθησης του προγράμματος

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Μαρία-Αδαμαντία Ευστρατίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συντ)

https://www.mar.aegean.gr/index.php?userid=efstratiou&pg=4.1&lang=gr

Πληροφορίες

Emails: info@eloris.gr  και  institutemediterranean@gmail.com 

Τηλ: 22510 40330, 6975749068, 6985800113

Το Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ SARS-CoV-2 μπορεί να εξειδικευτεί και να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewi3ABLJPwtTz62QaJ_IKLKyINLe44zlfx03qHtblDqH5kKA/viewform

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης “ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ” οργανώθηκε τον Φεβρουάριο 2021 σε συνεργασία με την Εταιρία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΕΛΟΡΙΣ ΑΕhttps://eloris.gr/aitisi-ekdilosis-estiasi/και το το Σύλλογο Εστίασης και Ψυχαγωγίας Μυτιλήνης “ΑΣΠΙΔΑ”https://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/programma-katartisis-apo-tin-aspida

Οι Επαγγελματίες της Εστίασης προετοιμάζονται έγκαιρα για την επόμενη μέρα 

https://www.emprosnet.gr/oikonomia/programma-katartisis-me-thema-meiosi-kindynou-diasporas-koronoio-ston-klado-tis-estiasis

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 5 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι οποίες  πραγματοποιήθηκαν σε δύο απογεύματα. Οι Εκπαιδευθέντες έλαβαν σχετική πιστοποίηση παρακολούθησης

https://www.dimokratis.gr/index.php?article=2021-1-26__aspida__gia_tin_epomeni_mera 

 

Το Πρόγραμμα “ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ” επαναλαμβάνεται στο τέλος Μαρτίου 2021 από την Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε  και το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μάθησης ΚΟΙΝΣΕΠ. Το Πρόγραμμα απευθύνεται στα μέλη των τοπικών Συλλόγων Επιχειρήσεων Εστίασης και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ). Είναι ανοικτό για εγγραφή και παρακολούθηση σε όποιον άλλο επιθυμεί να βελτιώσει γνώσεις και δεξιότητες στην υγειονομική ασφάλεια και ποιότητα των χώρων εστίασης στην περίοδο της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *